بلوک سیمانی ارزان قیمت در سال 1400 بهمراه ابعاد

بلوک سیمانی ارزان قیمت انواع مختلفی دارد، در پست های قبل در مورد انواع بلوک سیمانی سبک و ابعاد بلوک سیمانی سخن گفته ایم. در این پست بصورت ویژه در مورد بلوک ارزان سخن خواهیم گفت.

چه نوع از بلوک را ارزان قیمت مینامید؟

در واقع ارزان ترین نوع بلوک سنگین را در ابعاد 20*20*40 در مجتمع تولیدی بلوک قائم تولید مینماییم.

این نوع از بلوک با ماسه سیمانی بصورت دقیق تولید میشود، ابعاد بلوک سیمانی سنگین 20 با ابعاد بلوک سنگین 20 تولیدی در شمال ایران متفاوت میباشد.

بلوک سیمانی سبک نیز درای قیمت پایینی میباشد. این نوع از بلوک سیمانی که با پوکه معدنی تبریز و با سیمان تولید میگردد. از موارد استفاده از بلوک سیمانی سبک میتوان به کاربرد بلوک سیمانی در زمینه سبک سازی ساختمان اشاره کرد.

در ارائه مبحث رعایت سبک سازی ساختمان باید به این نکته اشاره کرد که در بلوک های سبک دو نکته رعایت میشود:

  • ارزان بودن و مقرون بصرفه بودن
  • کرایه کمتری بجهت حمل و نقل دارد