قیمت بلوک سیمانی

قیمت بلوک سیمانی با نوع بلوک سیمانی متغیر است، معمولا بلوک سیمانی سبک کمی گرانتر از بلوک سیمانی سنگین میباشد.

در ادامه به تفکیک و توضیح این موضوع میپردازیم

عوامل موثر در قیمت بلوک سیمانی چیست؟

سه عامل مهم و تاثیر گذار در قیمت وجود دارد.

اول قیمت روز سیمان که به عنوان یکی از مهم ترین عامل ها بشمار میاید.

معمولا قیمت سیمان در اول سال و در برج 3 هر سال افزایش قیمت دارد.

ما در مجتمع تولیدی بلوک سیمانی قائم از سیمان تیپ دو تهران یا ساوه فقط استفاده مینماییم .

کیفیت و مرغوبیت سیمان مصرفی مهم ترین عامل بجهت مقاومت بلوک سیمانی میباشد.

بلوک های سیمانی سنگین تقریبا دو برابر بلوک سیمانی سبک سیمان مصرف دارد زیرا ماسه نسبت به سیمان بیشتری به پوکه معدنی میبرد.

دوم قیمت پوکه معدنی میباشد. این نوع از پوکه معدنی که در مجتمع تولیدی بلوک قائم تولید میشود از بهترین معادن تبریز به کارخانه بلوک قائم میاید.

بلوک قائم مفتخر است تا بهترین بلوک سیمانی را با سبک ترین و چگال ترین پوکه معدنی تولید نماید.

پوکه معدنی دو نوع دارد:

  • پوکه معدنی تبریز
  • پوکه معدنی قروه

پوکه تبریز به نسبت قروه کردستان سبک تر و بسیار سفید تر میباشد. و از لحاظ قیمت هم پوکه معدنی بستان  اباد تبریز از پوکه معدنی قروه کردستان بسیار گرانتر تر میباشد.

سوم قیمت کارگر یکی از عوامل مهم در قیمت بلوک سیمانی میباشد. معمولا کارگران تولید کننده بلوک سیمانی بصورت کنترات کار میکنن .

معمولا در ابتدای سال دست مزد کارگران افزایش دارد.

بجهت دریافت لیست قیمت بلوک  سبک و سنگین قائم با ما تماس بگیرید یا در واتس اپ به ما پیام دهید.