بلوک سبک سیمانی انواع مختلفی دارد، در این پست به تعدادی از بلوک سوالات شما پیرامون بلوک سیمانی پاسخ میدهیم:

بلوک سبک با بلوک سنگین چه تفاوتی دارد؟

در جواب باید بگوییم بلوک سبک بجهت ساختمان سازی و بلوک سنگین نیز بجهت دیوار چینی باغ کاربرد دارد.

برای ساختمان این نوع از بلوک استفاده میشود تا وزن مرده ساختمان کم شود و در مقابله با زلزله و یا رانش زمین کمترین خسارت به سازه سبک سیمانی وارد شود .

بلوک سنگین نیز برای محوطه چینی کاربرد دارد و یا دیوار محیطی یا بین نا بینی کاربرد دارد.

بلوک سنگین برای دیوار چینی دور چاه نیز کاربرد دارد. و یا زیر کول سیمانی نیز استفاده میشود تا ارتفاع کول سیمانی به بیشترین حالت برسد.

برای دیوار چینی استخر نیز همین نوع بلوک سنگین کاربرد دارد، یعنی بلوک سنگین بیشترین تحمل را برای محار وزن مرده ساختمان دارد.

بلوک سیمانی سبک پوکه ای از چه متریالی تولید شده است؟

بلوک سبک از پوکه معدنی تبریز و با کمک دستگاه های بلوک زنی اتوماتیک تولید میشود .

از مهمترین متریال هایی که در تولید این نوع بلوک سیمانی دخیل میباشد سیمان تیپ 2 است زیرا در مخلوط شدن با پوکه بسیار مهم میباشد .

نحوه محاسبه تعداد بلوک سیمانی دیواری در یک متر مربع در سال 1403

امروزه استفاده از بلوک سیمانی و سازه های سبک سیمانی یکی از رایج ترین نوع از سبک سازی های ساختمان میباشد. در این پست نحوه محاسبه تعداد بلوک سیمانی در دیوار چینی و بلوک چینی توضیح خواهیم داد. ... ادامه مطلب